[confirmation]ISERER Global tarafından sunulan Mini Diksiyon Kursumuza üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mini kurs ile Diksiyon ile ilgili temel bilgilere ulaşacak ve kişisel gelişim yolunda yolunuzu bir nebze daha aydınlatacaksınız.[/confirmation]

[info]Mini Diksiyon eğitimimizde konular 4 hafta boyunca e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kursları takip etmeniz ve kursumuzu tamamlamanız kişisel gelişiminiz için çok önemlidir. İstediğiniz zaman size gelen e-postaların altında yer alan “Üyelikten Çıkmak İstiyorum” linkini tıklayarak üyelikten ayrılabilirsiniz.[/info]

[warning]Önemli Hatırlatma! Eğer Bu kursa üye değilseniz kursa tam ve ücretsiz olarak kayıt olmak için Lütfen Tıklayınız.[/warning]

[error]Bu eğitimin sponsoru Liderlik Okulu’nun örgün eğitimlerine ulaşmak için tıklayınız.[/error]

[gs_8a]

Diksiyon Eğitimi 2. Hafta

Merhaba, ben Ezel Apaydın.

Geçen haftaki dersimizde diksiyona bir giriş yaptık ve söylerken en çok hataya düştüğümüz iki sesli harfimiz üzerinde durduk. Bu haftaki eğitimimizde sesli harflere devam edeceğiz.

I ÜNLÜSÜ
Söylerken dil ucu geriye çekilerek kenarları üst sıra dişlere değer. Dilin arka sırtı yumuşak damağa doğru kalkıktır.

Örneğin; Ilık, Irak, Ilıştırmak, Islak, Ilımlılık, Islık, Issızlık, Sır, Irmak, Isıtıcı, Bıkkın, Kırgız, Işıklandırmak

I ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI:

Bir kelime içerisinde I + Ğ + I dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte iki ünlü birbirine ulanır. (Tek “ı” sesi 2 birim uzunluğunda okunur.)

Bir kelime içerisinde I + Ğ + A dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte “ğ” düşer, iki ünlü birbirine ulanır.

Bir kelime içerisinde I + Ğ + ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte “ğ”den önceki “ı” ünlüsü 2 birim uzunluğunda okunur.

Sığınak (Sı:nak), Sığırcık (Sı:rcık), Yığınak (Yı:nak), Işığa (Işıa) Islığa (Islıa), Ilığa (Ilıa), Yığmak (Yı:mak), Sığmak (Sı:mak), Çığlık (Çı:lık)

İ ÜNLÜSÜ
Düz, dar, ön dil ünlüsüdür.
Söylenirken dudaklar dar biçimde açılarak dilin ön kısmı biraz kabartılır. Dilin iki yanı üst sıra dişlerin kenarlarına değer.
Örneğin; İnci, İyilik, İnfaz, İplik, İstek, İskandinavya, İstikbal, Bilim, Lise, İşitme, Bilinçsizlik, İzzet, İffet, İstinye, İstif

İ ÜNLÜSÜNÜN UZUN SÖYLENİMİ

Dilimize yabancı dillerden geçmiş bazı sözcüklerde i sesi uzun olarak okunur:

İcar (i:car= kira), Mide (mi:de), Endişe (endi:şe), İfa (i:fa), İdam (i:dam), İdam etmek (i:da:metmek), İmar ( i:mar), İmar etmek (i:ma:retmek), İlan(i:lan), İlan etmek (İ:la:netmek), Vesile (vesi:le), İstifa (isti:fa), İmal (i:mal), İmal etmek (i:ma:letmek)

İ ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI

Bir kelime içerisinde İ+Ğ+İ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte iki ünlü birbirine ulanarak söylenir.

Bir kelime içerisinde İ+Ğ+E dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ sesi y sesine dönüşür.

Bir kelime içerisinde İ+Ğ+ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ’den önceki i sesi 1.5 birim uzunluğunda okunur.

Örneğin; Çiğit (çi:t), Yiğit (yi:t), Siğil (si:l), Diğer (diyer), Ciğer (ciyer), İğne (i•ne), Miğfer (mi•fer), Niğde (ni•de), Çiğdem (çi•dem)

[info]NOT: Kelimelerin içerisindeki (•) işareti kendisinden önceki seslinin 1.5 birim uzunluğunda okunması gerektiğini gösterir.[/info]

O ÜNLÜSÜ
Yuvarlak, geniş arka dil ünlüsüdür. O sesinin iki çıkış biçimi vardır: Kalın o ve İnce o

Kalın O: Dudakların alt ve üst köşeleri birbirine yaklaşır. Dudaklar öne doğru uzar. Küçük bir yuvarlak gibi olur.

Örneğin; Ot, Oda, Ova, Ocak, Bol, Orman, Orta, Onur, Odun, Otlak, Okyanus, Ortodoks, Ortopedi, Anadolu

İnce O: Çıkış biçimi kalın o’ya benzer ancak bunda dil arkaya doğru değil de biraz daha öne doğru kabarır. Dilimize yabancı dillerden geçmiş olan kelimelerde bulunur.

Örneğin; Lôca, Lôdos, Lôkanta, Gôl, Lôkomotif, Lôkum, Etimolôji, Biblô, Lôndra, Psikolôg, Sosyolôg, Türkolôji, Lôkâl, Alkôl, Mentôl, Sôlfej, Lôsyon, Meteorolôji, Lôkma, Kontrôl

O ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI
Bir kelime içerisinde O+Ğ+A ve O+Ğ+U dizilişi ile karşılaştığınızda: İki ünlü birbirine ulanır.
Bir kelime içerisinde O+Ğ+ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ’den önceki o ünlüsü iki sesbirim uzunluğunda uzar.

Örneğin; Doğa(doa), Boğa(Boa), Oğul(Oul), Doğu(Dou), Koğuş(Kouş), Doğum(Doum)

Oğlak(O:lak), Oğlan(O:lan), Doğmak(Do:mak), Boğmak(Bo:mak)

Ö ÜNLÜSÜ

Yuvarlak, geniş, ön dil ünlüsüdür. Dudaklar öne doğru uzayarak küçük yuvarlak bir hâl alır. Dil arkası öne doğru kalkıktır.
Örneğin; Özür, Söz, Örtü, Özbek, Ödünç, Öksürük, Böcek, Öfke, Ödenek, Cömert, Çözmek, Öykü

Ö ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI
Bir kelime içerisinde Ö+Ğ+E dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ düşürülür ve iki ünlü birbirine ulanarak okunur.

Bir kelime içerisinde Ö+Ğ+Ü dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ düşürülür ve iki ünlü birbirine ulanarak okunur.

Bir kelime içerisinde Ö+Ğ+ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ düşer ve ğ’den önceki ünlü iki sesbirim uzunluğunda uzar.

Örnekler: Öğüt (öüt), Öğün (öün), Söğüt (söüt), Öğretmen (ö:retmen), öğrenci (ö:renci), öğleyin (ö:leyin)

Öğe olarak yazılan kelime öge olarak okunmalıdır.

U ÜNLÜSÜ
Yuvarlak, dar, arka dil ünlüsüdür. Dudaklar öne doğru uzayarak, yuvarlak bir biçim alır.

Örnekler: Kulak, Uzak, Ucuz, Uçak, Ulaştırma, Uzun, Umutsuzluk, Ulusçuluk, Unutkan, Uyumsuz, Uzunluk

U ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI

Bir kelime içerisinde U+Ğ+U dizilişi ile karşılaştığınızda: İki ünlü birbirine ulanarak söylenir.

Bir kelime içerisinde U+Ğ+ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ den önceki u ünlüsü iki ses birim uzunluğunda uzar.

Uğultu(U:ltu), uğur(U:r), Kuğu(K:u) Uğraşmak(U:raşmak), Buğday(Bu:day)

Mahkûm, Sükûnet, Hükûmet, Billûr, Meşgûl, Sûlh, Ampûl (u sesi inceltilerek okunmalıdır.)

Hukuka (Huku:ka), Vücudu (Vücu:du), Kabûl etmek (Kabû:letmek) (u sesi uzatılarak okunmalıdır.)

Ü ÜNLÜSÜ
Yuvarlak, dar, ön dil ünlüsüdür. Dudaklar öne doğru uzayarak büzülür. Dilin ön kısmı sert damağa doğru kabarır.
Örneğin; Ücra, Ücret, Ümitsiz, Ünsüz, Üzüntü, Üsküdar, Üstat, Üzülmek, Üzüm, Ürün, Üşümek, Üniversite, Üçüz, Üleştirme

Ü ÜNLÜSÜNDE Ğ KURALI

Bir kelime içerisinde Ü+Ğ+Ü dizilişi ile karşılaştığınızda: söyleyişte iki ünlü birbirine ulanarak söylenir.

Bir kelime içerisinde Ü+Ğ+ÜNSÜZ dizilişi ile karşılaştığınızda: Söyleyişte ğ’den önceki ü sesi iki sesbirim uzunluğunda uzatılmalıdır.

Örneğin; Düğün (dü:n), Düğüm (dü:m), Güğüm (gü:m), Düğül (dü:l), Züğürt (zü:rt), Düğme (dü:me)

Sesli harflerle ilgili kuralları bu hafta sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Yaprak Ezel Apaydın
Not: Bu arada bu eğitimin katılım belgesini almak isteyenler detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Örgün Liderlik ve Yöneticilik Diploma Programım için Buradan Bilgi Alabilirsiniz.

Liderlik Okulu Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Twitter Hesabı
Yaprak Ezel Apaydın Twitter Hesabı
[/gs_8a]

[gs_4z]

[sidebar id=”sidebar-01″]

[/gs_4z]