[confirmation]ISERER Global tarafından sunulan Mini Pazarlama Kursumuza üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mini kurs ile Pazarlama ile ilgili temel bilgilere ulaşacak ve kişisel gelişim yolunda yolunuz bir nebze daha aydınlanacaktır.[/confirmation]

[info]Mini Pazarlama eğitimimizde konular 6 hafta boyunca e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kursları takip etmeniz ve kursumuzu tamamlamanız kişisel gelişiminiz için çok önemlidir. İstediğiniz zaman size gelen e-postaların altında yer alan “Üyelikten Çıkmak İstiyorum” linkini tıklayarak üyelikten ayrılabilirsiniz.[/info]

[warning]Önemli Hatırlatma! Eğer Bu kursa üye değilseniz kursa tam ve ücretsiz olarak kayıt olmak için Lütfen Tıklayınız.[/warning]

[error]Bu eğitimin sponsoru Liderlik Okulu’nun örgün eğitimlerine ulaşmak için tıklayınız.[/error]

[gs_8a]

Pazarlama Eğitimi 1. Hafta

Merhaba, Ben Hasan Seyfullayev..

Bu eğitimimizde sizlere pazarlamayla ilgili bildiklerinizi hatırlatmaya çalışacak ve pazarlama ile ilgili tanımlardan, pazarlamanın satışla ilişkisinden bahsedeceğiz. Umarım hoşunuza gider…

Azerbaycan Türk’ü olduğum için dil kullanımımda farklılıklar olabilir, şimdiden affınıza sığınıyorum.

marketingPazarlama, İngilizce “marketing” kelimesinin karşılığı olarak benimsenmiştir. Marketing kelimesi ise Latince kökenli olup; ticaret yapmak, ticaretle uğraşmak anlamına gelmektedir.

Pazarlamanın sözlük tanımı ise “iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim ve mübadele sürecidir” şeklinde ifade edilmektedir…

Pazarlama ile ilgili literatürde çok sayıda farklı tanım karşımıza çıkmaktadır, İktisatçılara göre pazarlama; yer, zaman ve mülkiyet faydalarının yaratılması faaliyetidir. Buna göre pazarlama, mal ve hizmetlerin üretim ve tüketimi arasındaki zaman ve yer farkını giderir ve aralarındaki dengeyi sağlar.

İşletmecilerin pazarlamaya bakış açıları arasında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Literatürde pazarlama üzerine yapılmış ve farklı zamanlarda benimsenmiş pazarlama tanımlarından bazıları şunlardır;

“Pazarlama; bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, sunulması ve diğerleriyle mübadelesini içeren sosyal ve yönetsel bir süreçtir”.

Amerikan Pazarlama Derneği`nin 2007 yılında hazırladığı son tanıma gore:

“Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için bir değer ifade eden değerlerin geliştirilmesi, değişimi ve iletişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir.”

Yukarıda verilen tanımlara ve bunların haricindeki pek çok tanıma bakıldığında pazarlama kavramının farklı boyutlarda ele alınıp tanımlandığı görülmektedir. Bunun nedeni yazarların kendi bakış açılarıyla pazarlamayı tanımlamaları, yapılan tanımların farklı zamanlara ve pazarlama anlayış dönemlerine rastlaması ve pazarlamada yaşanan gelişmelerin önceki tanımları yetersiz ve eksik bırakmasından dolayı yeni tanımlara gereksinim duyulmasıdır.

pazarlamaPazarlama, sürekli olarak satış kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak pazarlama, müşterilere ürün ve hizmetlerin sağlanmasıyla ilgilenmekle birlikte satıştan çok daha kapsamlı bir kavramdır ve çok geniş bir süreci kapsamaktadır.

Pazarlama satış yapmakla aynı olamaz; çünkü pazarlama işi, üretim öncesinden başlar. Satış yapma süreci ise ancak ürün yaratıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Pazarlama, ürünün yaşamı boyunca devam eder. Pazarlama, ürün veya hizmet planlanmasından başlayarak o ürünün veya hizmetin varlığının son bulmasına kadar devam eden eylemler bütünüdür. Satış yapmak bu bütünün sadece bir parçasıdır.

Şimdi pazarlama mı daha etkilidir yoksa satış mı? diye soracak olursanız, tabii ki pazarlamaya yapılan yatırım, satıştan on kat daha etkilidir. Çünkü pazarlama etkisini ölçmek, satış etkisini ölçmekten daha zordur.

Örneğin; günlük müşteri ziyaretinden kaç tane satış yapıldığı ölçülebilir. Ancak, pazarlama faaliyetlerinde reklamın satışı nasıl etkilediğini ölçmek ve anlamak daha zordur. O yüzden kuruluşların çoğu, pazarlama yapmak yerine, satışa odaklanıyorlar.

Bugün şirketlere baktığımızda satış-pazarlama diye departmanları bulunmaktadır. Aslına bakarsanız Pazarlamacı adı üstünde satış yapmaz, malı satan satışçılardır. Pazarlamacılar, üretilen malın satılması için gerekli ortamı yaratanlardır.

Aslında satış yapmak, pazarlamanın sadece bir parçasıdır, ancak pazarlama satış yapmaktan daha fazlasını gerektirir.

Pazarlamanın amacı; satış yapmayı gereksiz hale getirmektir. “Peter Drucker

Satış, satıcının ihtiyaçlarına odaklanmaktadır; pazarlama ise müşterininin ihtiyaçlarına.” Theodore Levitt

Peki, Pazarlamanın satıştan ne farkı vardır?

Bunu anlamanın en güzel yolu bir örnek üzerinden açıklamaktır;

Hayali bir şirket kurup telefon üretimi yapacağımızı düşünelim. Pazarlama fonksiyonları, üretimden önce gelecektir. Nasıl bir telefon üreteceğimize yapılacak olan Pazar araştırması sonucunda karar vermek en uygun seçenek olacaktır.

Üretimden hemen sonra, satıştan önce, pazarlama tekrar devreye girecektir. Öncelikle, bu ürünü kimlere satmak istediğimiz (hedef Pazar) bu doğrultuda ürünün ambalajının tasarlanması, fiyatlandırılması, reklam kampanyasının oluşturulması, satış mecralarının kararlaştırılması pazarlama bünyesinde yapılır. En son noktada satışın yapılması ise satış temsilcilerinin işidir.

Sonuç olarak, bu eğitimimizin ilk haftası bizim temel amacımız, sizleri pazarlama ile tanıştırmak, bildiklerinizi sizlere hatırlatmak ve pazarlama ilgili sizlere az da olsa bilgi vermekti. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere…

Hasan Seyfullayev

Not: Bu arada bu eğitimin katılım belgesini almak isteyenler detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Örgün Liderlik Okulu Programları

Liderlik Okulu Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Twitter Hesabı

[/gs_8a]

[gs_4z]

[sidebar id=”sidebar-01″]

[/gs_4z]