[confirmation]ISERER Global tarafından sunulan Mini Pazarlama Kursumuza üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mini kurs ile Pazarlama ile ilgili temel bilgilere ulaşacak ve kişisel gelişim yolunda yolunuz bir nebze daha aydınlanacaktır.[/confirmation]

[info]Mini Pazarlama eğitimimizde konular 6 hafta boyunca e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kursları takip etmeniz ve kursumuzu tamamlamanız kişisel gelişiminiz için çok önemlidir. İstediğiniz zaman size gelen e-postaların altında yer alan “Üyelikten Çıkmak İstiyorum” linkini tıklayarak üyelikten ayrılabilirsiniz.[/info]

[warning]Önemli Hatırlatma! Eğer Bu kursa üye değilseniz kursa tam ve ücretsiz olarak kayıt olmak için Lütfen Tıklayınız.[/warning]

[error]Bu eğitimin sponsoru Liderlik Okulu’nun örgün eğitimlerine ulaşmak için tıklayınız.[/error]

[gs_8a]

Pazarlama Eğitimi 4. Hafta

Merhabalar Ben Hasan Seyfullayev;

Geçen hafta ki eğitimimizde sizlere pazarlama karması elemanlarından biri olan “Fiyattan” bahsettik. Bu hafta ki eğitimimizde de sizlere yine pazarlama karması elemanlarından olan “Tutundurmadan bahsedeceğim.

Tutundurma ( Promotion)

Günümüzün pazar koşullarında, işletmeler ne kadar iyi ürün üretirlerse üretsinler, ne kadar cazip fiyatlandırma yaparlarsa yapsınlar, ne kadar geniş dağıtım kanalı oluştururlarsa oluştursunlar, tutundurma çabalarıyla tüketiciyi üründen haberdar edip, ürünü satın almaya ikna edemezlerse hedefledikleri başarıya ulaşmaları tesadüflere bağlı olacaktır.

Tabii ki işimizi tesadüfe bırakmamamız lazım. Tutundurma, pazarlamada 4P olarak adlandırılan pazarlama karmasının temel unsurlarından birisidir ve pazarlama faaliyetlerinin başarısında önemli rol oynar. İngilizce “promotion” kelimesinin karşılığı olarak dilimizde de bazen “promosyon” adıyla pazarlama faaliyetlerinde yer alır.

Promosyon Latince kökenli bir sözcük olup “öne, ileri sürmek, ilerletmek, yükseltmek” anlamlarına gelmektedir. Promosyon, iletişim yoluyla işletme amaçlarına ilgi uyandırmak ve bunları daha da öteye götürmek için kullanılan araçlara denilir.

Tutundurma ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar vardır. Ben sadece iki tane tanım sizlere sunacağım.

Tutundurma, satıcı ile potansiyel alıcı ya da diğer ilgili taraflar arasında var olan tutum ve davranışları etkileyen iletişim bilgisi demektir.

Kotler ise tutundurmayı kısaca: “Tüketicileri ikna edici yöndeki iletişimi sağlayan tüm pazarlama araçları” olarak tanımlamıştır.

Yapılan tanımların ortak noktalarına bakacak olursak:

• Tutundurma, iletişime dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır.
• Tutundurma, ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi oluştururlar.
• Tutundurma, genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır.
• Tutundurma, sadece tüketicilere yönelik değil, pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.
Tutundurmanın tanımını verdik ve şimdide sizlere Tutundurmanın metotlarından bahsetmek istiyorum.

Tutundurma yolu ile tüketicilerle iletişim kurmada ve onlara ulaşmada kullanılan 5 temel metot vardır:

• Reklam
• Kişisel satış
• Satış geliştirme
• Halkla ilişkiler
• Doğrudan pazarlama

Reklam;
ürünlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde kitlesel sunumudur. Reklâm mesajı genellikle kitle iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılır. Radyo, televizyon, internet, gazete, dergi, afiş, pano, katalog vb; araçlardan yararlanır.

Kişisel satış;
En eski tutundurma metodudur. İşletmenin satış elemanı ile müşteriler arasında doğrudan ve sözlü pazarlama çabası olarak tanımlanır. Satış elemanının müşteriyle yüz yüze veya çeşitli iletişim araçlarıyla görüşme yaparak satış yapması kişisel satışa örnektir, Ayrıca, tezgâhta satış sistemi de kişisel satış kavramı içerisinde düşünülmelidir.

Satış geliştirme;
Kişisel satış, reklâm ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin dışında kalan, genellikle sürekli olarak yürütülmeyen, indirimler, çekilişler, eşantiyon verme, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler vb, devamlılığı olmayan diğer satış çabalarıdır. Satışların hemen artırılmasını hedefler ve devamlılığı yoktur.

Halkla ilişkiler;
Genellikle yönetim işlevi olarak inceleniyor olsa da son dönemlerde tutundurma ve pazarlama çabaları içerisinde düşünülmeye, incelenmeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler, işletme ile çevresi arasında iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi faaliyetleridir. Ayrıca işletme, ürün ve marka için olumlu imajlar yaratmayı ve diğer iletişim çabalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Doğrudan pazarlama;
Tüketicilerle, internet, telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla direkt olarak iletişim kurulmasıdır. İşletme, arada aracı kullanılmadan doğrudan tüketiciye ulaşmaya çalışır.

Yukarıda tutundurmanın metotlarından çok kısa bahsettik.

İlerideki eğitimlerimizde reklamı, kişisel satışı, satış geliştirmeyi, halkla ilişkileri, doğrudan pazarlamayı etraflıca ele alacağız.

Sonuç olarak;

Tutundurma pazarlama karmasının önemli bir parçasıdır. Eğer sizde bu parçadan olumlu şekilde yararlanmak istiyorsanız, tutundurma metotlarını doğru kullanmanızı tavsiye ederim.

Okuduğunuz için Teşekkür Ederim bir sonra ki eğitimimizde görüşmek üzere

Saygılar…

Hasan Seyfullayev

Not: Bu arada bu eğitimin katılım belgesini almak isteyenler detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Örgün Liderlik Okulu Programları

Liderlik Okulu Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Twitter Hesabı

[/gs_8a]

[gs_4z]

[sidebar id=”sidebar-01″]

[/gs_4z]