[confirmation]ISERER Global tarafından sunulan Mini Pazarlama Kursumuza üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mini kurs ile Pazarlama ile ilgili temel bilgilere ulaşacak ve kişisel gelişim yolunda yolunuz bir nebze daha aydınlanacaktır.[/confirmation]

[info]Mini Pazarlama eğitimimizde konular 6 hafta boyunca e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kursları takip etmeniz ve kursumuzu tamamlamanız kişisel gelişiminiz için çok önemlidir. İstediğiniz zaman size gelen e-postaların altında yer alan “Üyelikten Çıkmak İstiyorum” linkini tıklayarak üyelikten ayrılabilirsiniz.[/info]

[warning]Önemli Hatırlatma! Eğer Bu kursa üye değilseniz kursa tam ve ücretsiz olarak kayıt olmak için Lütfen Tıklayınız.[/warning]

[error]Bu eğitimin sponsoru Liderlik Okulu’nun örgün eğitimlerine ulaşmak için tıklayınız.[/error]

[gs_8a]

Pazarlama Eğitimi 6. Hafta

Merhaba, yine Ben Hasan Seyfullayev;

Bu hafta artık pazarlama eğitimimizin sonuna geldik ve sizlere son beş hafta içerisinde öğrendiklerimizi kısa tekrar etmemiz için bu haftayı da tekrar haftası olarak adlandırıyorum.

1.Hafta

İlk haftamızda sizlere pazarlamanın ne olduğundan ve tanımından, satışla alakasından bahsettik. Şimdi kısa bir göz atalım.

Pazarlama, İngilizce “marketing” kelimesinin karşılığı olarak benimsenmiştir. Marketing kelimesi ise Latince kökenli olup; ticaret yapmak, ticaretle uğraşmak anlamına gelmektedir.

Pazarlamanın sözlük tanımı ise “iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim ve mübadele sürecidir” şeklinde ifade edilmektedir.

Pazarlamanın tanımını hatırlayacak olursak:

Amerikan Pazarlama Derneği`nin 2007 yılında hazırladığı son tanıma gore:” Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için bir değer ifade eden değerlerin geliştirilmesi, değişimi ve iletişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir.

2.Hafta

2.Hafta Pazarlama karması elemanlarından olan Ürün`den sizlere bahsettik ve ürünün ne olduğunu, hizmetle ilişkisini ve marka kavramından bahsettik. Şimdi 2.haftaya da kısa bir göz atalım. Ürünün Kotler ve Walters`e göre ne olduğunu hatırlayalım.

Kotler`e göre ürün: Pazarlama karmasının temel öğesidir. Ürün kalite, tasarım ve marka gibi önemli birtakım öğeleri içeren ve firma tarafından pazara sunulan nesnedir. Firmalar sundukları bir ürünün parçası olarak kiralama, dağıtım, onarım, eğitim vb. farklı hizmetleri de sağlamalıdırlar.

Walters `e göre ürün: Sadece ürünün nitelikleri değil, müşteriye sağlayacağı yararlar da tanımlanmalıdır.

Marka

“Marka” dediğimiz zaman hepimizin aklına farklı farklı isimler, logolar, şekiller semboller gelir. Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden, harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işaret olarak tanımlanır.

3.Hafta

3.Hafta yine sizlere pazarlama karması elemanlarından olan “fiyattan bahsettik. Fiyattan bahsederken fiyatın ne olduğunu ve işletmelerin nasıl fiyatlandırma yaptıklarından ve örnek olarak “priceline.com” dan bahsettik.

Şimdi kısa bir hatırlatma:

Fiyat, şirkete gelir yaratan tek pazarlama karması elemanıdır. Diğer tüm elemanlar (ürün, tutundurma, dağıtım) maliyet yaratırlar. Fiyat değişmelerinin satışlar ve kârlar üzerinde kısa dönemli etkisi, reklamın ya da diğer karma elemanlarının değişmesiyle yaratılacak etkiden çok daha yüksektir.

Fiyatlandırmayı hatırlayacak olursak:

Pazarlamacıların yüzleştiği bir numaralı problem fiyatlandırmadır. Birçok şirketler fiyatlandırmayı yanlış yapıyorlar. Problem o zaman ortaya çıkıyor ki, şirketler satış hacimlerini arttırmak için ürünün fiyatını çok fazla düşürüyorlar.

Lakin fiyat düşüren şirket müşterilerine kendi ürününün yüksek fiyata laik olduğuna inandırsa bu daha doğru olurdu. Diğer problem şudur ki, fiyatlandırma müşteriyi memnun etmek için değil, daha fazla kar elde etmek için yapılıyor.

4.Hafta

4.Hafta ki eğitimimizde sizlere pazarlama karması elemanlarından olan “Tutundurmadan” bahsettik. Bu eğitimimizde sizlere tutundurmanın ne olduğundan, metotlarından bahsettik.

Şimdi kısa bir hatırlatma:

Tutundurma, satıcı ile potansiyel alıcı ya da diğer ilgili taraflar arasında var olan tutum ve davranışları etkileyen iletişim bilgisi demektir.

Kotler ise tutundurmayı kısaca “tüketicileri ikna edici yöndeki iletişimi sağlayan tüm pazarlama araçları” olarak tanımlamıştır.

Tutundurmadan bahsederken 5 temel metodu olduğunu da öğrendik. Bunlar:

• Reklam
• Kişisel satış
• Satış geliştirme
• Halkla ilişkiler
• Doğrudan pazarlama

5.Hafta

5.Hafta ki eğitimimizde artık pazarlama karması elemanlarından sonuncusu olan “Dağıtımdan” bahsettik. Bu eğitimimizde sizlere dağıtımın ne olduğunu nasıl yapıldığını ve işletmelerin hangi dağıtım kanalını kullandıklarını öğrendik.

Şimdi kısa bir hatırlatma.

Bildiğiniz gibi, işletmeler ne kadar iyi ürün üretirlerse üretsinler, bunları ne kadar cazip fiyatlandırırlarsa fiyatlandırsalar, tutundurmayı ne kadar güzel yaparlarsa yapsınlar, eğer bu ürünleri tüketicilere ulaştıramıyor ve onların bulundukları bölgelere dağıtmada yetersiz kalıyorlarsa tüm bunların fazla bir önemi kalmayacaktır.
İşletmeler ürettikleri ürünleri tüketicilere iki şekilde dağıtabilirler:

• Doğrudan dağıtım
• Dolaylı dağıtım

6 Hafta boyunca sizlerle beraber olduk. Umarım okuduklarınız hoşunuza gitmiştir.

Hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki eğitimlerimizde buluşmak üzere…

Hasan Seyfullayev

Not: Bu arada bu eğitimin katılım belgesini almak isteyenler detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Örgün Liderlik Okulu Programları

Liderlik Okulu Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Facebook Sayfası | Erkut Ergenç Twitter Hesabı

[/gs_8a]

[gs_4z]

[sidebar id=”sidebar-01″]

[/gs_4z]